Tilanne Hallussa® –turvallisuuskoulutus

Koulutus antaa käytännön työkaluja yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja sen jalkauttamiseen henkilöstölle. Tilanne Hallussa® –turvallisuuskoulutus on tarkoitettu palvelualoilla toimiville esimiehille ja päälliköille sekä yrityksen turvallisuudesta vastaaville henkilöille.

Palvelualan työntekijöihin kohdistuvat uhkatilanteet sekä hankalan asiakkaan kohtaamiset vaativat selkeää toimintamallia, jolla henkilöstön turvallisuuden tunnetta parannetaan. Koulutus toteutetaankin henkilöturvallisuuden näkökulmasta ja siinä keskitytään erityisesti palvelualan erityispiirteisiin. Koulutuksessa perehdytään myös kohteessa käytössä oleviin hälytysjärjestelmiin sekä ohjeistukseen ongelmatilanteissa.

Tilanne Hallussa® –koulutus sisältää runsaasti keskustelua sekä käytännön esimerkkejä.