Henkilöliikenteen valvonta

Henkilöliikenteen valvonnan yritysten sisääntuloissa hoidamme asiakasystävällisesti, saapuvia ja poistuvia henkilöitä opastaen. Yritysten sisäisten kulkuoikeuksien kontrollointi oikealla laitetekniikalla ja osaavilla tekijöillä on nykyään yritysten riskienhallinnan ehdoton lähtökohta.