Riskienhallinta

Riskienhallintaprosessin alussa kartoitetaan riskit. Kun riskit on tunnistettu, löydämme parhaat riskienhallintakeinot sekä toimintatavat, joilla ne pystytään minimoimaan.