Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamiseen keskittymällä voimme varmistua, että tekemämme turvallisuussuunnitelma viedään käytäntöön ja siitä huolehditaan oikealla tavalla jatkossakin. Tavoitteenamme on löytää oikeanlainen työnjako turvallisuuspuolen asioiden seurantaan ja toteuttamiseen.